HKAPC
 
BlueAir - Air purifiers
 
         
  Blueair   Blueair Classic 405
Blueair Sense   Blueair Classic 205   Blueair Classic 405
         
Classic design
Smaller air purifier, save space
Service area 250 sq.ft.
CADR Smoke/Dust/Pollen 100/ 100/ 100
  Classic design
Smaller air purifier, save space
Service area 200 ft.2 max.
CADR Smoke/Dust/Pollen (m3/h) 306/ 340/ 340
  Classic design
Service area 400 ft.2 max.
CADR Smoke/Dust/Pollen (m3/h) 476/ 510/ 510
more >   more >   more >

Blueair Classic 605    
Blueair Classic 605   Blueair Pro M   Blueair Pro L
         
Classic design and with remote
Smaller air purifier, save space
Service area 600 ft.2 max.
CADR Smoke/Dust/Pollen (m3/h) 850/ 850/ 1087
 

Professional design
High efficient
Service area 400-600 sq.ft.
CADR Smoke/Dust/Pollen 250/ 285/ 350

  Professional design
High efficient
Service area 780 sq.ft.
CADR Smoke/Dust/Pollen 490/ 630/ 600
more >   more >   more >

       
Blueair Pro XL        
         
Professional design
High efficient
Service area 1000 sq.ft.
CADR Smoke/Dust/Pollen 800/ 950/ 900
       
more >